Sürdürülebilir Eğitim Yapılarında Konfor Koşullarına İlişkin Kullanıcı Görüşleri


Creative Commons License

Yanılmaz Z., Tavşan F.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.240-254, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eğitim yapıları, hayatımızda son derece önemli etkilere sahip yapı grupları arasındadır. Beyin gelişiminin çevresel faktörlerle şekillendiği temel eğitim döneminde, eğitim yapılarının kalitesi çocukların öğrenme deneyimi üzerinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir bir okul sunduğu fiziksel olanaklar ile öğrencilere konforlu bir eğitim ortamı sunarken aynı zamanda ekonomik ve çevresel yarar sağlamaktadır. Eğitim yapıları özelinde sürdürülebilir uygulamaların ortaya koyulduğu bu çalışmada amaç; kullanıcı görüşleri bağlamında sürdürülebilir eğitim yapılarının iç mekan konfor koşullarını incelemektir. Bu amaçla İstanbul ilinde bulunan LEED sertifikasına sahip Bahçeşehir Cihangir Koleji ve Terakki Vakfı Okulu’nda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anket soruları hazırlanırken LEED sertifikasının iç mekan konfor düzeyini iyileştirmek için geliştirdiği iç ortam hava kalitesine ilişkin standartlar baz alınmıştır. Bu bağlamda hazırlanan anket soruları incelenen okulların; iç hava kalitesi, ısıl konfor, işitsel konfor ve görsel konfor koşullarını kullanıcı açısından sorgulamaktadır. Anketlerden elde edilen veriler ışığında okulların mevcut fiziksel durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılarak sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanması noktasında olumlu ve olumsuz yönler vurgulanmıştır.