Kaya Yüzey Pürüzlülüğünün Schmidt Sertliği Ölçümlerine Etkisi


Karaman K.

Bilimsel Madencilik Dergisi, vol.59, no.1, pp.15-24, 2020 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 59 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Bilimsel Madencilik Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-24
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Determination of hardness with Schmidt Hammer is an interdisciplinary experimental method

used by mining, geology and civil engineers. Surface roughness is an important parameter

affecting the Schmidt hardness. In this study, hardness measurements were made on natural,

grinded out and cut surfaces and on core samples and their results were compared. Furthermore,

roughness properties of each surface were determined and their relations with hardness values

were investigated. The highest hardness values and the lowest standard deviations were obtained

from cut surfaces, while the lowest hardness values and the highest standard deviations were

taken from natural surfaces. In this study, as the surface roughness decreases, hardness values

were seen to increase and standard deviation values were found to decrease. As a result, the

roughness of the surface where the Schmidt Hammer is applied should be eliminated and the test

surface should be reevaluated if the standard deviation is high.

Schmidt çekici ile sertlik tayini maden, jeoloji ve inşaat mühendislerince uygulanan disiplinler

arası bir deney yöntemidir. Yüzey pürüzlülüğü Schmidt sertliğini etkileyen önemli bir parametredir.

Bu çalışmada doğal, taşlama yapılmış ve kesilmiş yüzeylerin olduğu blok numunelerde ve karot

örneklerde ölçümler yapılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca her yüzeyin pürüzlülük

özellikleri belirlenmiş ve sertlik değerleri ile ilişkisi araştırılmıştır. En yüksek sertlik değeri ve

en düşük standart sapma kesilmiş yüzeylerde, en düşük sertlik değeri ve en yüksek standart

sapma ise doğal yüzeylerden elde edilmiştir. Bu çalışmada, yüzey pürüzlülüğü azaldıkça sertlik

değerlerinin arttığı ve standart sapma değerlerinin azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak, Schmidt

çekicinin uygulanacağı yüzeyin pürüzlülüğü giderilmeli ve standart sapmanın yüksek olması

durumunda test yüzeyi gözden geçirilmelidir.