Yeşil Girişimciliğin Karanlık Yönü: Greenwashing


Negiz M.

in: Yönetim ve Organizasyon Alanında Uluslararası Araştırmalar -I, AA, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.1-18, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Eğitim Yayınevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Editors: AA, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada[1] Web of Science veri tabanında yeşil aklamaya dair anahtar kelimelerle[2] yapılan tarama sonucunda erişilen yayınlardan makaleler dışındaki çalışmaların dışlanması ve henüz sona ermediği için 2023 yılının dahil edilmemesi neticesinde 610 dokümana ulaşılmış ve bu verilerle bibliyometrik bir analiz yapılarak literatürün mevcut durumu ve geleceğe yönelik eğilimine dair bulgulara ulaşılmıştır. İncelenen makalelerde kullanılan anahtar kelimeler, ortak oluşum ağı perspektifinden değerlendirildiğinde, yayınların 8 farklı küme grubuna (cluster) dahil oldukları görülmüştür. Bu değerlendirme sonucunda yeşil aklama yaklaşımının ele alındığı bağlam ve kavramlar ortaya konulmuştur. Ayrıca ulaşılan makalelerin atıf ağı analizi neticesinde söz konusu yayınların 23 farklı küme oluşturduğu görülmüştür. Bu kümelerde yer alan makalelere ek olarak tema analizi yapılmış ve çalışmaların ekseninde kümelendiği bağlam ortaya konulmuştur. Ayrıca bibliyometrik analiz sürecinde ulaşılan veriler VOSviewer uygulaması aracılığı ile görselleştirilmiştir. Makro ve mikro ölçekli etkilerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle araştırmacıların gündeminde yer almaya devam edecek yeşil aklama hakkındaki bu bibliyometrik ve tematik analiz çalışmasının literatüre katkı sağlaması umulmaktadır.[1] Çalışmanın özet hali 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.

[2] Yeşil aklama ifadesinin WOS veritabanında “Green Washing”, “Green-Washing” ve “Greenwashing” şeklinde üç farklı anahtar kelime ile yer aldığı görüldüğünden arama bu kelimeler üzerinden gerçekleştirilmiştir.