REFERENCE VALUES FOR SERUM17a-HYDROXYPROGESTERONE AND ADRENALSIZE IN HEALTHY NEWBORNS


KARAGÜZEL G. , EYÜPOĞLU İ., ÖZDEM S., KADER Ş., KAYA S., BEYHUN N. E.

ESPE 2018, 27 - 29 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri