YER ADLARINDA GÖRÜLEN SES OLAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME


COŞAR A. M.

VI.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Aralık 2014, cilt.I, ss.203-216

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: I
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.203-216

Özet

Bu çalışmada Türkiye Türkçesi ağızlarında yer adlarının söylenişini belirleyen ses olayları gösterilmekte ve söz konusu olaylardan hareketle değerlendirmelere gidilmektedir. Böylece bir yandan da yer adları özelinde ses olaylarının dağılışını belirlemek mümkün olmaktadır. Bu amaçla farklı bölgeleri ifade etmek üzere muhtelif ağız araştırmalarında verilen metinler incelenerek yer/mevki adları tespit edilmiş, uğradıkları ses olayları bakımından incelenmiş; söz konusu ses olaylarının hangi yörelerde nasıl geçtiğine ve bu yörelerde ses olaylarının sıklığına dair sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmada Türkiye Türkçesi ağızlarında yer alan mevki/yer adlarından ses olayları için örnek teşkil edenler, maruz kaldıkları ses olaylarına göre sınıflandırılmış ve listelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi ağızları, ses olayları, yer adları

This article demonstrates the phonetic phenomena which determine the pronunciation of place names in Turkish local dialects, and proceeds to assessments based on the phenomena under study. Thus from one point it is possible to identify the distribution of the phonetic phenomena in terms of the place names. With this purpose in mind, the texts given in various dialect researches representing different regions were studied, place names were identified and studied from the standpoint of the phonetic phenomena which has affected them; conclusions were drawn about where and how the phonetic phenomena under study occurred and the frequency of these phonetic phenomena's occurrence in these regions. The article classifies and lists the place names in Turkish local dialects which represent the phonetic phenomena according to the phonetic phenomena which have affected them.

Key Words: Turkish local dialects, Phonetic phenomena, Place names