Gebeliğin erken dönemindeki OBSTETRİK RİSKLER, FETAL ANOMALİLER VE FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ(Kitabın SAHİBİ /YAZAR)


Aktaş S. (Editor)

Modern Tıp Ktabevi, Ankara, 2018

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Modern Tıp Ktabevi
  • City: Ankara
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Book name: Obstetrical Risks, Fetal Abnormal and Assestment of Fetal Health in Early Period of Pregnancy / For Midwives

This book was written  by Ass. Prof. Dr. Songül Aktaş

Trabzon, Türkiye

ÖNSÖZ

Gebelik yaşının ilerlemesi, yardImcı üreme teknikleri ile gebe kalma oranlarında artış,  ilerleyen teknolojinin bir yansıması olarak çevresel ajanlara daha fazla maruz kalma gibi nedenlerle yüksek  riskli gebelik oranları  gittikçe artmaktadır.  Gebelikte önlemeyen her bir risk; hem osbtetirk bakımın hemde genel sağlığın kalitesini düşürmektedir. Bilindiği gibi  ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir ölçütü de  ana sağlığı göstergeleridir. Bu sebeplerden dolayı gebeliği yüksek riskli hale getiren faktörlerinin;  mümkünse  prekonsepsiyonel dönemde, bu sağlanamadığı durumda ise  gebeliğin erken dönemlerinde belirlenmesi,  bakım ve tedavisinin yapılması üreme sağlığı hizmetlerinin kalitesi  açısından büyük önem taşımaktadır.

Gebeliğin erken döneminde,  anne ve fetüs hayatını tehdit eden çok sayıda  obstetrik ve fetal riskler bulunmaktadır. Gebeliğin birinci trimestirındaki vajinal kanamalar; en önemli  obstetrik risklerden biridir. Bu dönemdeki vajinal kanamaların ana nedeni; abortuslar, ektopik gebelik ve  molhidatiform’dur.  Kromozal, genetik ve çevresel nedenlerin sebep olduğu fetal anomaliler de; fetal risklerin en önemlilerinden biridir.   Tüm bu  riskli  durumlar; anne,  fetus  ve aileyi  tıbbi, psikolojik, sosyal ve kültürel  yönden olumsuz   etkilemektedir. Bu  olumsuz etkilerin  önlenebilmesi veya azaltılabilmesi için; hem risk faktörlerinin bilinmesi, hem de  risk geliştiğinde bakım ve tedavinin  güncel yaklaşımlarla  yönetimi  güvenli anneliğin sağlanmasında  primer rolü olan  ebeler için çok önemlidir. Ayrıca ebelerin fetal anomali yönünden  risk gruplarını belirleme; fetal tarama testleri  ve prenatal  tanı yöntemlerini bilme ve bu konularda  gebe-aileye danışmanlık hizmetlerinde bulunma   sorumlulukları vardır. İşte bu kitapta da; gebeliğin erken dönemindeki obstetrik riskler ile fetal anomaliler ve  fetal sağlığı değerlendirme  konuları kanıt temelli verilerle ele alınmış ve bu konulara yönelik ebenin  sorumlulukları ortaya koyulmuştur.  Bilginin kanıta dayalı ve kullanılabilir olmasının önemine inanılarak, kitabın içeriğinin  oluşturulmasına ve konuların bu anlayışla sunulmasına  çalışılmıştır. Elbette kusursuz ve mükemmel olma iddiası taşımamaktadır.  Siz çok değerli okuyuculardan gelecek eleştiri ve önerilerle, kitabın daha da güçleneceği kuşkusuzdur.

Ülkemizde ebeliğe özgü bilimsel kaynaklar;   her geçen gün  sevindirici bir şekilde artma eğilimi göstermekle birlikte  henüz arzulanan seviyede   değildir. Bu eserde;  böyle bir ihtiyaçtan yola çıkılarak,  büyük özveri ve çabanın  bir sonucu  yazılmıştır. Ebeler ve ebelik öğrencileri başta olmak üzere, kadın doğum hemşireleri ve doğumda ile aktif ilgilenen sağlık profesyonellerinin de bu eserden  yararlanabilmesi amaçlanmıştır.

Mevlana ne güzel söylemiş “Bir mum yanındakini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez”. İşte bu özlü sözden hareketle  kitabın;  bilimsel bilgiden gelen ışığının  tüm gebeleri, aileleri ve toplumu   daha  da  aydınlatması gönülden diliyorum.

Bu eseri;  ebelere,  ebelerin  hizmet verdiği   gebelere  ithaf ediyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla.

Yazar

Yard. Doç. Dr. Songül Aktaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

   Trabzon, 2018.