Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi İle Turizm Desteği Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi


CENGİZ E., KIRKBİR F.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.19-37, 2007 (Peer-Reviewed Journal)