Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramları ve Akademik Öz-: Yeterlik İnançları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma


ALTUN F., YAZICI H.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.23, pp.319-334, 2012 (SCI-Expanded)