Türkiye'de Arazi Toplulaştırması Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Analizi (Analysis of Academic Study on the Land Consoliditaion in Turkey)


BOZTOPRAK T., DEMİR O., ÇORUHLU Y. E.

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.18, no.4, pp.91-101, 2015 (Peer-Reviewed Journal)