GENERAL MOSELEY’İN AMERİKAN MANDASI VE ANADOLU’DA KURULMASI PLANLANAN ERMENİ DEVLETİ İLE İLGİLİ RAPORU


Creative Commons License

KÖSE İ.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİH DERGİSİ, vol.59, pp.211-242, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

While Paris Peace Conference was going transformation of Ottoman State into a small state also discussed after May hearings.  

England and France were pushing Wilson to accept mandatory over Armenia that would be founded in Anatolia and whole Turkish lands. To arrange field surveys for mandatory or mandatories Wilson sent two missions to pre-war Ottoman geography. The mission related to Armenian state and mandatory over Anatolia headed and prepared by Harbord. Moseley Report was a complimentary to Harbord Report and had focused on military situation, positions and war materials on the soils where mandatory would be established. 

Paris Barış Konferansı görüşmeleri esnasında Osmanlı Devleti’nin küçük bir devletçiğe dönüştürülmesi düşüncesi Mayıs ayı itibarıyla Konferans’ta daha fazla seslendirilmeye başlanmıştır.

Anadolu’da kurulacak bir Ermeni Devleti’nin ve Türklere bırakılacak toprakların tamamının manda idaresini ABD’nin üstlenmesi isteniyordu. Kurulacak manda idaresi ya da idareleri için Wilson, savaş öncesi Osmanlı Coğrafyasına iki araştırma kurulu gönderdi. Bu kurulların Anadolu’da kurulacak manda ve Ermeni Devleti ile ilgili olanı Harbord Kurulu ve bu Kurul’un hazırlayacağı rapordu. Moseley Raporu Harbord Raporu’nu tamamlayıcı niteliktedir ve General Moseley tarafından manda idaresi kurulacak bölgelerdeki askeri durumu, kuvvet yapısını ve cephane mevcutlarını araştırmak amacıyla hazırlanmıştır.