Ağızdan Ağıza Pazarlama Kapsamında Demografik ve Sosyal Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Sinema Filmi Tercihleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi


Keskin H. D., Çepni B.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.16, pp.99-117, 2012 (Peer-Reviewed Journal)