Uzaktan Algılamada Görüntü Birleştirme için Kalite Analizleri


AYHAN E., Atay G.

5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS 2014), İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014, pp.175-185

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.175-185
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

THE QUALITY ANALYSIS OF REMOTE SENSING IMAGE FUSION

 

Different spatial and spectral resolutions images are obtained to nowadays earth observation satellites. For several usage purposes, the images the same or different satellites use different assembly operations are carried out with different methods of image fusion. As a result of these operations the quality of the spatial and spectral point of view is obtained with the new images.

 

In this study, Brovey transformation, improved IHS, Principal Component Analysis and Wavelet PC transform techniques using Ikonos panchromatic and multispectral images were combined. Different techniques of combining spatial and spectral analysis of images obtained from the results were evaluated. The wavelet transform method is observed very close color information to the original TM image, while the Brovey, IHS and PCA techniques place much more emphasis on the spatial information than the spectral information.

 

Keywords: Image fusion, Ikonos, Spectral evaluation, Spatial evaluation.

UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRME İÇİN KALİTE ANALİZLERİ
 

Eminnur AYHAN1, Gülçin ATAY2

1Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon, Ayhan.eminnur@gmail.com

2 Harita Mühendisi., İller Bankası, Samsun, gulcin.atay@gmail.com

 

ÖZET

 

Günümüzde yer gözlem uydularından farklı konumsal ve spektral çözünürlükte görüntüler elde edilmektedir. Değişik kullanım amaçları için aynı veya farklı uydulardan alınan görüntülerin birleştirme işlemleri farklı görüntü birleştirme yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerin sonucunda konumsal ve spektral açıdan kalitesi artırılmış yeni görüntüler elde edilir.

 

Çalışmada Brovey dönüşüm, geliştirilmiş IHS, Ana bileşen analiz ve dalgacık PC dönüşüm teknikleri kullanılarak Ikonos görüntüsünün pankromatik ve multispektral görüntüleri birleştirildi. Farklı birleştirme tekniklerinden elde edilen sonuç görüntülerin konumsal ve spektral analizleri değerlendirildi. Brovey, IHS ve PCA dönüşüm yöntemlerinde spektral bilgiden daha çok konumsal bilginin gelişimi korunurken, dalgacık dönüşüm yönteminde orijinal TM görüntüye çok yakın renk bilgisi sağlandığı gözlenmiştir.

 

Anahtar Sözcükler: Görüntü Birleştirme, İkonos, Spektral değerlendirme, Konumsal değerlendirme.