İmam Gazzâlî’nin Nasîhatü’l-Mülûk Adlı Eserinin Türkçe Bir Tercümesi:Âdâbü’l-Mülûk


Creative Commons License

AKDAĞ A.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.10, pp.174-189, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Dil ve Edebiyat Araştırmaları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.174-189
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Political treatises, dealing with necessary features of statesman like sultans, viziers, governors, the ways of government these individuals should follow, their correspondence with their people and so on are at the same time important sources drawing a portrait of an ideal statesman. Through these works the governors gain the opportunity to observe themselves from the eyes of their people and to overcome their deficiencies. İmam Gazzali's Nasihatü'l-Mülûk, originally written in Persian and later translated into Arabic and Turkish, is among competent works of such political treatises. One of Turkish translations of Gazzâlî's work is Âdâbü'l-Mülûk. The only copy of Âdâbü'l-Mülûk is found at John Rylands Library in Manchester (registered as no:73 pages 1b-62b) and its translator and the date of translation is unknown. In the aim of the book section its mentioned that the book is translated during the reign of Sultan II. Selim. In this paper, Âdâbü'l-Mülûk, a Turkish translation of Nasîhatü'l-Mülûk will be introduced. Extensive quotations are given in the text in order to present the content of the book more comprehensively.

Devlet adamlarında bulunması gereken özellikler, bu kişilerin devlet yönetiminde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, bunların halk ile olan münasebetleri gibi hususları ele alan siyasetnâmeler, aynı zamanda ideal bir devlet adamı portresinin çizildiği kaynaklardır. Bu eserler vasıtasıyla yöneticiler, hem kendi eksikliklerini giderme hem de halkın gözünden kendilerini seyretme imkânı elde ederler.

 

İmam Gazzâlî tarafından Farsça olarak yazılan ve daha sonra Arapça ve Türkçeye tercüme edilen Nasîhatü'l-Mülûk, siyasetnâme türünün yetkin eserleri arasında yer alır. Gazzâlî'nin bu eserinin Türkçe tercümelerinden birisi de Âdâbü'l-Mülûk'tur. Tespit edilen tek nüshası Manchester'deki John Rylands Kütüphanesi 73 numarada kayıtlı eserin 1b-62b sayfaları arasında bulunan Âdâbü'l-Mülûk'un mütercimi ve tercüme tarihi belli değildir. Eserin sebeb-i kitâb bölümünde Sultan II. Selim döneminde tercüme edildiği belirtilmektedir. Bu çalışmada Nasîhatü'l-Mülûk'un Türkçe tercümelerinden biri olan Âdâbü'l-Mülûk'un tanıtımı yapılacaktır. Çalışmada eserin her bölümüyle ilgili mümkün olduğu kadar metinden geniş alıntılara başvurulmuş ve bu sayede eserin içeriğinin daha kapsamlı olarak verilmesi amaçlanmıştır.