The Econometric Analysis on the Effect of EU Membership on Level of Welfare: An Assessment of Fifth Enlargement Countries


Çelik C., Yıldırım S., Çelik S.

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.13, no.51, pp.219-229, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 51
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.219-229
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Welfare measurement, which is unquestionable the most significant member of the political economy indicator family, is routinely used to form economic and social policies and to evaluate the success of societies. In this study, it is aimed to determine the change in the welfare levels of the countries which got involved in the EU with the fifth enlargement process by using pooled panel data and random effects models endowed with robust standard errors purged from heteroscedasticity and autocorrelation problems. According to the results obtained; It has been determined that the foreign trade and Foreign Direct Investment (FDI) inflow of the fifth enlargement countries significantly increase their Gross Domestic Product (GDP) per capita, resulting in more welfare for their citizens.

Politik ekonomi gösterge ailesinin tartışmasız en önemli üyesi olan refah ölçümü, ekonomik ve sosyal politikalar oluşturmak ve toplumların başarı durumunu değerlendirmek için rutin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, beşinci genişleme süreciyle AB’ye dâhil olan ülkelerin, Birliğe üye olması sonrasında refah düzeylerinde yaşanan değişikliğin değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarından arındırılmış dirençli standart hatalara sahip havuzlanmış panel veri ve tesadüfi etkiler modelleri kullanılarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; beşinci genişleme ülkelerinin dış ticaretlerinin ve giriş yapan doğrudan yabancı yatırım (DYY) miktarının anlamlı biçimde kişi başı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’larını artırması sonucu vatandaşlarına daha fazla refah sağlamaya başladığı tespit edilmiştir.