Kadın Seçmenlerin Oy Verme Davranışları Üzerinde Etnisite Etkisi: Sivas İli Örneği


KALKAN E. , Ergül N.

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 15 - 16 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri