Türkiye Kıyısal Sularındaki Sparidae Familyasının Mitokondri DNA Dizilerine Dayalı Çoklu Lokus Filogenisi


AKSU İ., BEKTAŞ Y.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.4, no.3, pp.491-499, 2019 (Peer-Reviewed Journal)