Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Uİ) Bölümü Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri


Creative Commons License

KÖSE İ.

The Journal of International Scientific Researches, vol.3, no.2, pp.132-147, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Except some exceptions all around the world universities enrol students due selection exams and train them towards a profession which they could be employed when graduated. Therefore, university and department preferences of students are steered by their capabilities in the selection exams and profession choices also are effective in this process. In addition, vocational expertise which handled due university education and employment expectations after the graduation are in close interaction with economic and population growth rates. Lack of proportional equality between population growth and economic growth in cause and effect reaction chain pave the way of increasing unemployment rates for university graduates. Thus, this fact inevitably steer student preferences who want to have a favourable profession when graduated. In Turkey, in connection with above mentioned facts, some university departments whose employment possibilities started to decrease face with sustainability problems. One of the basic aims of this paper is to search whether international relations (IR) departments will come across with such problem in near future or not. The other aim is to analyse what are the employment expectations of IR students studying in Karadeniz Technical University. 

Dünyada ve Türkiye’de birkaç küçük istisna hariç üniversiteler eğitim verecekleri bireyleri seçerek kabul ederler ve öğrencileri mezuniyet sonrası meslek sahibi olacak ya da belli alanda uzmanlaşacak şekilde eğitirler. Söz konusu nedenden ötürü yükseköğretimde eğitim gören öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihleri seçme sınavlarındaki başarı oranları ile mezuniyet sonrası meslek tercihleri tarafından da şekillendirilir. Bunlara ek olarak, üniversite eğitimiyle elde edilen mesleki uzmanlaşma, mezuniyet sonrası istihdam beklentileri ekonomik büyüme hızı ve nüfus aratışıyla yakından ilintilidir. Nüfus artışıyla ekonomik büyüme arasında doğru orantılı bir büyüme gerçekleşmemesi sebep sonuç ilişkisi içinde üniversite mezunlarının arz fazlası oluşturmasına neden olur. Belirtilen durum kaçınılmaz olarak mezuniyet sonrası iyi bir iş ve meslek sahibi olmayı hedefleyen öğrencilerin meslek seçimleriyle bu seçime bağlı bölüm tercihlerini yakından etkiler. İstihdam olanakları dinamik bir sürece giren ya da gerileyen bölümler Türkiye’deki bazı meslek alanlarında olduğu gibi sürdürebilirlik sorunu yaşamaya başlar. Bu çalışmanın amaçlarından birisi Uluslararası ilişkiler (Uİ) bölümünün yakın gelecekte böyle bir sorun yaşayıp yaşamayacağı sorusuna cevap aramaktır. Diğer amaç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uİ Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerini ortaya çıkarmaktır.