Türkiye'de Illerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2010)


Baday Yıldız E., Berber M., Sivri U.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ERÜ İİBFD), no.39, pp.147-167, 2012 (Peer-Reviewed Journal)