Cultural Communication Value of Turkish Textbooks Prepared for Foreign Students: Example of Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı C1


Uzun M.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.0, no.89, pp.177-194, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 89
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.177-194
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

It is ensured that foreign language students meet the cultural values of the society through the texts related to culture in the textbooks prepared especially for intermediate and advanced levels. If the language learning and cultural interaction process is not planned correctly, if the texts in the textbooks are far from realizing these goals, it will not be possible to achieve the desired level of communication. In this study, it is aimed to reveal how and to what extent the texts in the Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı C1 reflect the world of concepts that carry the cultural codes of Turkish language users. In order to reach the vocabulary related to culture, the necessary data were obtained with the elements of lexical cohesion, which establishes the integrity and continuity in the text, and also presents the determinative vocabulary in the subject and discourse of the text, the cultural communication value of the texts in the discourse presented throughout the course book was tried to be reached by means of the vocabulary staff determined. In this framework, the cultural impact of the texts that are disconnected from each other will not be at the desired level, therefore, the selection of texts related to the target culture, which will increase the power of cultural interaction and complement each other, in the course book; to show maximum care in the selection of texts containing information about Turkey, Turkish culture and Turkish society's vision of the world in order to prevent wrong evaluations that students may make about the target culture; it was concluded that instead of repeating texts with the same subject and similar vocabulary, students should meet with texts with different subjects and vocabulary.
Yabancı dil öğrencilerinin özellikle ara ve ileri düzey için hazırlanmış ders kitaplarında yer alan kültür ile ilişkili metinler vasıtasıyla toplumun kültürel değerleri ile buluşması sağlanır. Eğer dil öğrenme ve kültürel etkileşim süreci doğru planlanmamış, ders kitaplarında yer alan metinler, bu amaçları gerçekleştirmekten uzak ise iletişimin istenilen düzeyde gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Bu çalışmada Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı C1’de yer alan metinlerin Türk dili kullanıcılarının kültürel kodlarını taşıyan kavramlar dünyasını nasıl ve ne ölçüde yansıttığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Kültür ile ilgili kelime kadrosuna ulaşmak için metinde bütünlüğü ve sürekliliği tesis eden, aynı zamanda metnin konu ve söyleminde belirleyici kelime kadrosunu sunan sözcüksel bağdaşıklık unsurları ile gerekli veriler elde edilmiş, tespit edilen kelime kadrosu vasıtasıyla ders kitabının tamamında sunulan söylem içerisinde metinlerin taşıdığı kültürel iletişim değerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede birbirinden kopuk metinlerin bütün içerisindeki kültürel etkisinin istenen düzeyde olmayacağı bu sebeple hedef kültürle ilgili, kültürel etkileşim gücünü artıracak, birbirini tamamlayan metinlerin ders kitabında seçilmesi; öğrencilerin hedef kültür ile ilgili yapabileceği yanlış değerlendirmelerin önüne geçmek maksadıyla Türkiye, Türk kültürü ve Türk toplumunun dünya tasavvuruna dair bilgileri içeren metinlerin seçiminde azami özenin gösterilmesi; aynı konu ve benzer kelime kadrosuna sahip metinlerin tekrarı yerine daha farklı konu ve kelime kadrosuna sahip metinlerle öğrencilerin buluşması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.