Use of buccinator musculomucosal flap in repair of oro antral fistula


ÇANDIRLI C. , ATASOY K. T. , YILMAZ ALTINTAŞ N.

8th International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress (ACBID), Turkey, 2014, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri