Covid-19 İle Mücadelede Kolaylaştırıcı Bir Faktör Olarak Yönetsel Kapasite: Ülke Deneyimlerinden Yansımalar


UZUN A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.30, pp.1-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)