Yerel Basın Ve Yerel Seçimler: Yerel Seçimlere Katılan Partilerle İlgili Haberlerin (Ege Bölgesi Örneğinde) Yerel Basında Yer Alma Oranına İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (Hakemli), 2005 (Hanifi Kurt ve Müge Demir’le birlikte).


ÖZKAN Ö. H.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Dergisi, no.2, pp.103-132, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study is anampric investigation of the local press news about thi parties that participated in 29 May 2004 local elections. Thi quantitative analysis was based on the datasuch as source of news, number of photos, contents of photos from the news that were published in the Aegean Region's the highest circulated and the oldest newspaper Yeni Asır. The results revealed that Yeni Asır was trying to keep balance between the governing party and opposing party. The coverage of other parties in the elections was limited in the paper.

Bu çalışma 2004 yerel seçimine katılan partilere ilişkin haberlerin yerel basında yer alma oranıyla ilgili ampirik bir araştırma niteliğindedir. Ege Bölgesi'nin en yüksek tirajlı ve en eski yazılı basın organı olan Yeni Asır Gazetesi'nde partilerle ilgili olarak yayınlanan haberlerin genel olarak nicel bir analizinin yapıldığı bu çalışmada haber alanları, haber sayıları, fotoğraf sayıları, fotoğraf içerikleri gibi nicel verilerden yararlanılmıştır. Haberlerin analizinen elde edilen sonuç ise Yeni Asır Gazetesi'nin iktidar partisi ile ana mihalefet partisi arasında bir denge kurmaya çalıştığı yönündedir. Seçimlere katılan diğer partilere ise sınırlı oranda yer ayrılmıştır.