Yapay Zeka Tekniklerinin Odun Hammaddesi Üretiminde Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme


Çalışkan E., Acar H. H.

Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fak. Dergisi, vol.7, no.1, pp.51-59, 2006 (Peer-Reviewed Journal)