Kamu Kurumlarında Denetim Komitelerinin Kompozisyonu ve Çalışma Biçimi Üzerine Bir Araştırma


PEHLİVAN A., GEREKAN B.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, vol.11, no.1, pp.331-353, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.331-353
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is present the views of internal auditors in terms of the composition and the working of audit committees which will be established in Turkish public institutions. A questionnaire prepared for this purpose was sent to public internal auditors working in different public institutions. According to the results of study, public internal auditors working in Turkish public institutions answered that audit committees in public institutions should be necessary, and committees should meet three times a year in order to make their work efficiently. The other results of the study are as follows: audit committees should ideally have five members; three of these members should have accounting and finance background and it will be useful to have external members for their activities. In terms of professional experience variable subgroups, there are no significant statistical differences among the findings.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kamu kurumlarında kurulabilecek denetim komitelerinin kompozisyonunun ve işleyişinin nasıl olması gerektiği konusunda kamu iç denetçilerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla hazırlanan anket soruları ülkemizin çeşitli kamu kurumlarında görev yapan kamu iç denetçilerine uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki kamu kurumlarında görev yapan iç denetçiler kamu kurumlarında denetim komitesinin kurulması gerekliliğini ve bu komitenin etkili olarak görev yapabilmesi için yılda ortalama üç defa toplanması gerektiğini belirtmektedir. Denetim komitesinin ortalama üye sayısının beş olması ve bu üyelerin üç tanesinin muhasebe ve finans konularında iyi bir bilgi düzeyine sahip olması ve söz konusu komitelerde kurum personeli dışında üye görevlendirilmesinin yararlı olacağı düşüncesi araştırmanın diğer sonuçlarıdır. Bulunan sonuçlar mesleki tecrübe değişkeninin alt gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.