Evaluation of Safety Measures Against Home Accidents According To Sociodemographic Factors Among Mothers Who Has 0-6 Years Old Toddlers


ASLAN AYDOĞDU Z., ATEŞ E. , SET T.

2. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, 15 - 18 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri