Ergonomi


Üçüncü K., Acar H. H.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Akademik Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ERGONOMİ

Ergonomi bilimi, tarihi süreç içerisinde çeşitli coğrafyalarda farklı adlarla ifade edilse de, temel amacı üretim ve yaşam verimliliği olmuştur. Üretim, insan refahı için temel bir gereklilik olarak benimsenmiş, ergonomi de kapsadığı insan, makina ve çevre etmenlerinin koordinasyonu ile üretimde verimliliğin artırılmasına odaklanmıştır. Bu yönüyle bakıldığında ergonominin birçok bilimsel disiplinden yararlandığı ve birçok disipline katkı sağladığı görülecektir.

Bu kitapta, ergonominin temel teorileri ve ilkeleri ile birlikte uygulamalarına ilişkin bilgiler güncel uluslararası yayınlarla desteklenmiştir. Kitap, ergonomik ilke ve teorileri yanında uygulamalara yönelik yazımı ile akademik, mühendislik ve işletmecilik alanlarında araştırma ve uygulayıcılara katkı sağlayabilecektir.

Kitap, beş ana bölümde ele alınmıştır;

1.      Temel kavramlar

2.      İnsan faktörü

3.      Çevre faktörleri

4.      Tasarım faktörleri

5.      Verimlilik artırma teknikleri

Temel kavramlar bölümünde; verimlilik, ergonominin temel kavramları, ergonomik iş ve ergonomini temel ilkeleri, insan faktörü bölümünde; insan anatomisi ve fizyolojisi, insan biyomekaniği, insan antropometrisi, insan enerji tüketimi, yorulma ve dinlenme, insan performansı ve insan davranışları, çevre faktörleri bölümünde fiziksel çevre faktörleri, kimyasal çevre faktörleri, biyolojik çevre faktörleri, radyasyon, teknik çevre faktörleri, örgütsel çevre faktörleri ve sosyal çevre faktörleri, tasarım faktörleri bölümünde; insan – makina sistemleri, ergonomik işyeri düzenleme ve ergonomik ofis düzenleme, verimlilik artırma teknikleri bölümünde; endüstri mühendisliği teknikleri, davranışsal teknikler ve yönetsel teknikler sunulmuştur.