Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.


KAHRİMAN İ.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.9 (1), ss.24-32, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 (1)
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.24-32

Özet

ÖZET 
Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, 2003 Kasım ayında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve sosyal ilişkilerini belirleyen kişisel bilgi formu, Stanley Coopersmith’in Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ve Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) ile toplanmıştır. Değerlendirmede, yüzdelik, t testi, korelasyon ve varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin benlik saygısı puan ortalamalarının 69.16± 17.34 olduğu belirlenmiştir. Benlik saygısı ile atılganlık düzeyi arasında pozitif doğrultuda bir ilişkinin bulunduğu, benlik saygısı yükseldikçe öğrencilerin atılganlık düzeylerinin de yükseldiği saptanmıştır. Öğrencilerin genel olarak atılganlık düzeyinin yüksek olduğu (21.25±20.66) ve %76.6’sının atılgan olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, atılganlık, hemşirelik ve ebelik öğrencileri