Göç ve Kadın Ekseninde Trabzon’da ki Suriyeli-Afgan Kadınların Sosyo-Demografik Analizi (Socio-Demographic Analysis of Syrian-Afghan Women at Migration and Women's Axis in Trabzon )


Creative Commons License

ERDOĞAN M., GÖNÜLAÇAN A.

e-Turkish Studies (elektronik), vol.13, no.18, pp.547-567, 2018 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 18
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: e-Turkish Studies (elektronik)
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.547-567
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Immigration is a phenomenon which influences individuals’ life deeply and brings change of gender roles in its wake. Nowadays, the case of forced migration, which is especially seen in Turkey’s neighbors because of internal disturbance, affects those who immigrate and also the citizens of immigrated country deeply. It is known that, women are exposed to immigration as some of them lose their husband or their whole family. Women, who are in a disadvantaged position in all societies, exposion of them to immigration increases the disadvantages. For that reason, necessity of a new political formation for women is inevitable. But socio-demographic analysis of this mass is of a capital importance for this politics to be effective. The main purpose of this research is to shed light on the lives of Afghan and Syrian women in Trabzon and analyze their sociodemographic characteristics. Changeables like age of the women, their educational background, freetime, marital status, monthly income, talent, employment status of them and their husbands, number of children have been used. Hybrid technique has been used in this research. Sociodemographic characteristics of 250 Syrian and Afghan women who migrated to Trabzon have been analyzed. Also, interviews were made with 10 migrant women. Semi-structured questionnaire were used. Data’s were entered into SPSS program and turned into charts with frequency analysis. Afterwards, these charts were interpreted during the meetings with the participants. This is a micro-sized Project which is held by ‘Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği’ and supported by Sabancı Foundation. Karadeniz Technical University Women Studies Centre gave academic support to this Project as a partner.  

Göç, bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen ve cinsiyet rollerinde değişimi beraberinde getiren bir olgudur. Günümüzde özellikle Türkiye’nin komşu ülkelerinde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle yaşanan zorunlu göçler hem göç edenleri hem de göç edilen ülke bireylerini şiddetli bir biçimde etkilemektedir. Bu süreçte özellikle kadınlar ya eşini kaybetmiş bir şekilde ya da ailesini kaybetmiş bir şekilde göçe maruz kaldığı bilinmektedir. Tüm toplumlarda dezavantajlı konumda olan kadınların, zorunlu göç gibi bir olguya maruz kalması çoğu zaman dezavantajlılıklarını artırmaktadır. Bu nedenle kadınlar için ayrı politikalar oluşturulması gerekliliği kaçınılmazdır. Ancak bu politikaların etkin olabilmesi için göç eden kitlenin sosyo-demografik özelliklerinin analizi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı Trabzon’da yaşayan Suriyeli ve Afgan kadınların özel ve kamusal yaşam alanlarına ışık tutmak ve sosyo-demogafik özelliklerini analiz etmektir. Bu analiz için kadınların yaş, eğitim durumu, medeni durum, çocuk sayısı, kendisinin ve eşinin çalışma durumu, aylık kazanç, serbest zaman ve yetenek değişkenleri kullanılmıştır.  Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Trabzon iline göç etmiş 250 Suriyeli ve Afgan uyruklu kadın göçmenin sosyo-demografik özellikleri analiz edilmiştir. 10 göçmen kadın ile de mülakat yapılmıştır. Verilerin elde edilmesi için yarı yapılandırılmış soru kâğıdı kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına girilerek frekans analizi ile tablolaştırılmıştır. Daha sonra bu tablolar katılımcılarla yapılan görüşmelerle desteklenerek yorumlanmıştır.  Bu araştırma Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği’nin hazırladığı, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen bir mikro ölçekli bir projedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi paydaş olarak bu projeye akademik destek vermiştir. Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli-Afgan Kadınlar