Hemodiyaliz hastalarında santral venöz kateter ilişkili enfeksiyonlar: Tek merkez, 6 aylık prospektif ve gözlemsel çalışma


Kaynar R. K. , Köksal İ., Güvercin B. , Cansız M. , Ulusoy Ş. , Çan G.

22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (online), 5 - 08 Kasım 2020, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.1