The effect of chronic use of topiramate, lamotrigine, levetiracetam, lacosamide, clobazam and zonisamide on bone structure in rats.


Creative Commons License

Dilber B., Gürgen S. G., Yazar U., Esenülkü G., Özkan Kart P., Yıldız N., ...More

23. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 - 31 October 2021, pp.9-12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9-12
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Chronic use of topiramate, lamotrigine, levetiracetam, lacosamide, clobazam, and zonisamide in rats effect on bone structure

Beryl Dilber1, Seren Gulsen Gurgen1, Uğur Author1, Gulnur Esenulku1, Pinar Ozkan Kart1, Nihal Yildiz1, Ali Samet Topsakal1, Hayrunnisa Yeşil Sarsmaz1,Sait al, Ali Cansu1

1Karadeniz Technical University

Objective: To investigate the histological effects of topiramate (TPM), lamotrigine (LTG), levetiracetam (LEV), lacosamide (LCM), clobazam (CLB), and zonisamide (ZNS) on rat bone.

Method: 74 Wistar-Albino rats (21-24 days old, 46.4-55.3 g) were grouped into 7 experimental groups with 10 rats each were divided into: (i) Control group, (ii) TPM group (40 mg/kg/day). ), (iii) LTG group (10 mg/kg/day), (iv) LEV group(200 mg/kg/day), (v) LCM group (30 mg/kg/day), (vi) CLB group (50 mg/kg/day), and (vii) ZNS group (100 mg/kg/day). The drugs were administered for 90 days. Samples were analyzed using apoptosis (TUNEL) and immunohistochemical staining.

Results: Osteoblast count and femoral compact bone thickness were significantly decreased in TPM, LTG, LEV, LCM, CLB and ZNS groups. Local atrophy of osteoblasts in TPM, LEV and LCM groups, LTG, CLB and ZNS. Intense atrophy was observed in the groups. Abnormalities in Haversian and Volkmann ducts in all experimental groups.There were significant enlargements. TUNEL positive cell count in all experimental groups to control group and this difference was statistically significant in the CLB and ZNS groups. HSCORE, C-3, C-9 and BAX increased significantly for immunohistochemical staining and increased significantly in the TPM, LTG, LEV, LCM, CLB and ZNS groups (p<0.001).

Conclusion: Long-term treatment with TPM, LTG, LEV, LCM, CLB and ZNS during the growth period resulted in apoptosis and rat It has negative effects on bone structure.

Sıçanlarda kronik topiramat, lamotrijin, levetirasetam, lakozamid, klobazam ve zonisamid kullanımının kemik yapısı üzerine etkisi Beril Dilber1 , Seren Gülşen Gürgen1 , Uğur Yazar1 , Gülnur Esenülkü1 , Pınar Özkan Kart1 , Nihal Yıldız1 , Ali Samet Topsakal1 , Hayrunnisa Yeşil Sarsmaz1 , sait al1 , Ali Cansu1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Amaç: Topiramat (TPM), lamotrijin (LTG), levetirasetam (LEV), lakozamid (LCM), klobazam (CLB) ve zonisamidin (ZNS) sıçan kemiği üzerindeki histolojik etkilerini araştırmak. Yöntem: 74 Wistar-Albino sıçanı (21-24 günlük, 46.4-55.3 g), her birinde 10 sıçan bulunan 7 deney grubuna ayrıldı: (i) Kontrol grubu, (ii) TPM grubu (40 mg/kg/gün). ), (iii) LTG grubu (10 mg/kg/gün), (iv) LEV grubu (200 mg/kg/gün), (v) LCM grubu (30 mg/kg/gün), (vi) CLB grubu ( 50 mg/kg/gün) ve (vii) ZNS grubu (100 mg/kg/gün). İlaçlar 90 gün boyunca uygulandı. Örnekler apoptoz (TUNEL) ve immünohistokimyasal boyama kullanılarak analiz edildi. Bulgular: TPM, LTG, LEV, LCM, CLB ve ZNS gruplarında osteoblast sayısı ve femoral kompakt kemik kalınlığı önemli ölçüde azaldı. Osteoblastlarda TPM, LEV ve LCM gruplarında lokal atrofi, LTG, CLB ve ZNS gruplarında ise yoğun atrofi gözlendi. Tüm deney gruplarında Havers ve Volkmann kanallarında anormal derecede belirgin genişlemeler vardı. TUNEL pozitif hücre sayısı tüm deney gruplarında kontrol grubuna göre daha fazlaydı ve bu fark CLB ve ZNS gruplarında istatistiksel olarak anlamlıydı. HSCORE, C-3, C-9 ve BAX immünohistokimyasal boyama için önemli ölçüde arttı ve TPM, LTG, LEV, LCM, CLB ve ZNS gruplarında önemli ölçüde arttı (p<0,001). Sonuç: Büyüme periyodunda TPM, LTG, LEV, LCM, CLB ve ZNS ile uzun süreli tedavi apoptoza ve sıçan kemik yapısı üzerinde olumsuz etkileri vardır.