Ulubey (Ordu) yöresi (KD Türkiye) Tersiyer Volkanitlerinin Petrokimyası, 40Ar-39Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd İzotop Jeokimyası: Doğu Pontidler’de Çarpışma ve Çarpışma Sonrası Litosferik İncelme


TEMİZEL İ., ARSLAN M.

35. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Konya, Turkey, 4 - 07 October 2010, pp.54-56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.54-56
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes