Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik GÜvence Raporları (GDS 3402) Standardı ile ilgili Farkındalık: Türkiye Finans Sektörü Üzerinde Bir Araştırma


ATABAY E., DİNÇ E.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (The World of Accounting Science), vol.19, no.3, pp.650-671, 2017 (Peer-Reviewed Journal)