Eyübzâde Mehmed Hayri’den Geriye Kalan: İki Mazlumun Netice-i Ahvali yahud Kanlı Bir Hayat


Creative Commons License

CANER F.

BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (USBBAS), Trabzon, Turkey, 1 - 03 July 2020, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Eyübzâde Mehmed Hayri hakkında yalnızca Fecir mecmuasının sahibi olduğu, akrabası Ömer Fevzi ile birlikte Yedek Subaylar Derneğinde faaliyet yürüttüğü, Trabzon’daki Hürriyet ve İtilaf Kulübüne mensup olduğu, Nisan 1922’ye kadar İkbal gazetesinin sorumlu müdürü olarak çalıştığı ve 1930’da Serbest Seda Gazetesi’ni çıkardığı bilinmektedir. Son derece aktif bir yaşam sürdüğü anlaşılan Eyübzâde Mehmed Hayri’nin eserlerinin neredeyse hiç yaşamamış gibi tarihten silinip gitmesi, doğum ve ölüm tarihlerinin bile kaynaklarda yer almaması son derece şaşırtıcıdır. Ondan geriye sadece Fecir mecmuasının Hakkı Tarık Us Koleksiyonunda bulunan 21 Haziran 1921 tarihli nüshasının bir kopyası kalmıştır. Toplu Katalogda Serbest Seda Gazetesi’nin isminin yer almayışından, gazetenin hiçbir nüshasının günümüze erişmediği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 1328’te (1912/1913) Trabzon Mirkoviç Matbaasında Eyübzâde Mehmed Hayri’nin İki Mazlumun Netice-i Ahvali yahud Kanlı Bir Hayat adlı, dört perdelik ve üç sahnelik trajedi özellikleri taşıyan bir piyesi basılır. Metnin orijinal nüshası bugün Atatürk Üniversitesi Kütüphanesindedir ve anlaşıldığı kadarıyla bu oyun, yazarın günümüze kadar gelebilmiş tek edebi mirasıdır. Ne yazık ki eserin ilk on dört sayfası ile 19-31. sayfaları kayıptır. Bu bildiride İki Mazlumun Netice-i Ahvali yahud Kanlı Bir Hayat’ın içeriği hakkında bilgi verilecek ve eserin olay örgüsünün dönem olaylarıyla ilgisine ilişkin bazı spekülasyonlar ilgilerin görüşüne sunulacaktır.