İSO 1000’e Kayıtlı Dağıtım Firmalarında Lojistik Stratejilerinin Değerlendirilmesi ve En İyi Lojistik Firmasının Seçimi:BAHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemi


USTASÜLEYMAN T., PEKER İ.

in: Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Taşkın C., Editor, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, pp.1-32, 2011

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: Alfa Aktüel Yayınları
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.1-32
  • Editors: Taşkın C., Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In the concept of logistic which is a philosophy of compensate customer requirements with right time, right place and the lowest possible cost, provide a important cost advantage if it is managed well, service quality has great importance. Logistic firm managers who wants to improve the quality of offering service, has required to take measure to improve logistic performance with determine logistic strategies very well. The aim of our study are, to determine the importance degree of logistic strategies in distribution firms which are registered ISO 1000 at the year of 2009 and also to select the best firm from common three logistic firms because of working the same distribution firms. With this purpose, the criteria which affect evaluating companys’ logistic strategies has determined as reliability, customer awareness, confidence and technology, and then sub-criterias have defined for this criteria. In the study, Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) approach has used for determining the importance degree of criteria and “reliability”criterion is determined as the most important criterion. Then, the selection of the best logistic firm Fuzzy TOPSIS (FTOPSIS) method has been utilized and B firm has occured as the best logistic firm.

Müşteri ihtiyaçlarını doğru zaman, doğru yer ve mümkün olan en düşük maliyetle karşılama felsefesi olan, iyi yönetildiği takdirde önemli bir maliyet avantajı sağlayan lojistik kavramında, hizmet kalitesi büyük önem taşımaktadır. Sunulan hizmetin kalitesini artırmak isteyen lojistik firma yöneticilerinin, lojistik stratejilerini çok iyi belirleyerek lojistik performanslarını artırıcı önlemleri almaları gerekmektedir. Çalışmamızın amacı; 2009 yılında ISO 1000’e kayıtlı dağıtım firmalarında lojistik stratejilerinin önem derecesini belirlemek ve ayrıca aynı dağıtım firmaları için çalıştıkları ortak üç lojistik firması arasından en iyi firmayı seçmektir. Bu amaçla şirketlerin lojistik stratejilerinin değerlendirilmesini etkileyen kriterler (lojistik stratejileri) güvenilirlik, müşteriye duyarlılık, güven ve teknoloji olarak belirlenmiş ve daha sonra bu kriterler için alt kriterler belirlenmiştir. Çalışmada, kriterlerin önem derecesinin belirlenmesinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) yaklaşımı kullanılmış ve “güvenilirlik” kriteri en önemli kriter olarak belirlenmiştir. Ardından en iyi lojistik firmasının seçiminde ise Bulanık TOPSIS (BTOPSİS) yönteminden yararlanılmış ve B firması en iyi lojistik firması olmuştur.