TİROİD HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE 590 OLGUYLA TOTAL TİROİDEKTOMİ DENEYİMİMİZ


Creative Commons License

Ersöz Ş., Türkyılmaz S., Usta M. A.

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012, vol.1, pp.232

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.232
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

PB-296 TİROİD HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE 590 OLGUYLA TOTAL TİROİDEKTOMİ DENEYİMİMİZ ETEM ALHAN 1 , SERDAR TÜRKYILMAZ 1 , ARİF USTA 1 , ŞAFAK ERSÖZ 2 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI, TRABZON 2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ ANABİLİM DALI, TRABZON Amaç: Temmuz2004-ocak2012 tarihleri arasında kliniğimizde yapığımız 590 Total Tiroidektomi olgusuyla cerrahi deneyimimizi aktarmak. Gereç ve Yöntem: Temmuz 2004-Ocak 2012 arasında tiroid hastalıkları için total tiridektomi uyguladığımız 590 olgu cerrahi indikasyon, ameliyat,süresi, cerrahi teknik, komplikasyonları ve histopatolik sonuçlar yönünden degerlendirildi. Bulgular: Total tiroidektomi uygulanan 590 olgunun 104 erkek, 486 kadın cinsiyetteydi.%54 olguda multinodüler guatr %19.7 olguda toksik guatr, %18.3malignansi şüphesi, %4 nüks guatr, %4 kompresyon bulgularına baglı cerrahi indikasyon vardı. Cerrahi teknik olarak kapsüler diseksiyon tekniği uygulandı.Ortalam ameliyat süresi 86 dakikaydı. ve ortalama 2.2 paratirioid bezi ameliyat esnasında gözlemlendi. Kalıcı hipoparatiridi oranı %1.5 kalıcı rekurrent paralizi tek taraflı %0.5 di ve %1.6 olguda erken lokal komplikasyonlar görüldü. Hıstopatolojik olarak %69.8 olguda multinodüler guatr, %13.5 olguda hashimoto tiroiditi, %14.2 olguda papiller karsinom %1.6 folliküler karsinom, %0.3 folliküler adenom,%0.3 lenfomaydı. Tartışma ve Sonuç: Total tiroidektomi %1.5 hipoparatirioidi ve %0.5 kalıcı tek taraflı rekurrent paralizisi ile tıriod hastalıkların tedavisinde deneyimli ellerde güvenle seçilebilecek ameliyat yöntemi olarak gözükmektedir