Gelir Dağılımı ve Vergi Gelirleri İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme


RAKICI C.

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, no.494, pp.69-77, 2005 (Peer-Reviewed Journal)