Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları Literatür Incelemesi


GENÇ M. C., BERBER M.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.22, pp.84-110, 2011 (Peer-Reviewed Journal)