Arap Dili’nde İkincil İsimler: Anlamları ve Kullanımları, (Mahmud el-Hasen) Çev. Murat SULA


SULA M.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.X, no.2, pp.341-359, 2010 (Peer-Reviewed Journal)