Kur’ân İfadelerindeki Üslûp Değişimine Kadı Beydâvî’nin Yaklaşımı


GÜR S.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.33-61, 2014 (Peer-Reviewed Journal)