Serbest Di?eti Grefti Verici Alanına Titanium ile Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrin (T-TZF) veya Dü?ük Doz Lazer (DDL) Uygulamalarının Yara Yyile?mesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize, Kontrollü, Prospektif, Klinik Çalışma


ERCAN E. , Ustaoğlu G. , Tunalı M.

Türk Periodontoloji Derne?i 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015, ss.58

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.58