Serbest Di?eti Grefti Verici Alanına Titanium ile Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrin (T-TZF) veya Dü?ük Doz Lazer (DDL) Uygulamalarının Yara Yyile?mesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize, Kontrollü, Prospektif, Klinik Çalışma


ERCAN E., Ustaoğlu G., Tunalı M.

Türk Periodontoloji Derne?i 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes