A STUDY ON THE AWARENESS OF LEAN AND AGILE PRODUCTION SYSTEMS OF APPAREL MANUFACTURING ENTERPRISES


tiryaki d.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.27, pp.23-45, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to measure the lean and agile production system awareness of apparel manufacturing enterprises operating in the Eastern and Central Black Sea Region. A questionnaire form was sent to all of the enterprises operating in the region and the results obtained from 42 returned enterprises were analyzed in IBM SPSS Statistics Package Program. According to the results of the analyzes, it was determined that the lean production system awareness of apparel production enterprises is higher than the agile production system awareness. In addition, it has been concluded that there are significant differences between enterprises in terms of lean production system awareness according to the number of employees and production capacity, and that the agile production system awareness of enterprises that produce their own brand and perform contract manufacturing is higher than that of enterprises that perform contract labor. This study measures the lean and agile production awareness of enterprises that struggle with similar difficulties in terms of human resouce, economic infrastructure and distance to the market together in a way that allows comparison.
Bu çalışmanın amacı, Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren konfeksiyon üretim işletmelerinin yalın ve çevik üretim sistemi farkındalıklarını ölçmektir. Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin tamamına anket formu gönderilmiş ve geri dönüş yapan 42 işletme üzerinden elde edilen sonuçlar IBM SPSS Statistics Paket Programında analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre, konfeksiyon üretim işletmelerinin yalın üretim sistemi farkındalığının çevik üretim sistemi farkındalığından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışan sayısı ve üretim miktarına göre işletmeler arasında yalın üretim sistemi farkındalığı açısından anlamlı farklar olduğu, kendi markasını üreten ve fason üretim gerçekleştiren işletmelerin, çevik üretim sistemi farkındalığının fason işçilik yapan işletmelere göre daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma, beşeri, ekonomik altyapısı ile pazara olan uzaklığı açısından benzer güçlüklerle mücadele eden işletmelerinin yalın ve çevik üretim farkındalığını karşılaştırmaya imkan verecek şekilde birlikte ölçmektedir.