Dünyada Üç Boyutlu Kadastro Uygulamaları


DÖNER F., DEMİR O., BIYIK C.

HKM JEODEZİ JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, vol.2011/2, pp.53-59, 2011 (Peer-Reviewed Journal)