Koroner arter hastalığında interlökin-6 572 G/C polimorfizm


GÜLER H. İ. , URHAN KÜÇÜK M., BAYRAMOGLU A., ERCAN S., KÜÇÜKKAYA Y., KORKMAZ M. Ç.

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Aydın, Turkey, 27 - 30 October 2013, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1