Hemşirelerin Hasta Mahremiyetine Özen Gösterme Durumu


ÖZTÜRK H., ÖZÇELİK S. K., Bahçecik N.

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.3, pp.19-31, 2014 (Peer-Reviewed Journal)