Bireylerin Yaşadığı İş - Aile Çatışmasının İş Performansına, İş Tatminine ve Aile Ortamına Etkisi


ÇAĞATAY A., IŞIK Y., KARSLIOĞLU İ.

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, pp.64-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Structure of conflict which appear as a result of choice reasons between work and family and its effect on the individual?s working performance in working arena are analyzed in the research. Private education institutions in Ankara are observed within the research. In the research, questionnaire is applied to 120 trainers and individuals who are determined among other workers. In the research it is wanted to make evaluation from persons by scales as “identifying of work and dominance upon the work, self-sufficiency scale in family-work conflict, scale of work-family conflict, scale of family satisfaction, working performance”. In the end of the research, it is identified that individual?s level of income does not have any effect on work-family conflict but the level of price has considerable influence on working performance. Working duration and working situation of partner do not have importance on conflict factor. On the other hand, incomes, degree and educational status of the individuals take place in important factors. Findings which are attained from as results of the research are argued and compared with the results of researches in related literature. 

Araştırmada bireyin yaşadığı aile ile iş arasındaki tercih nedenleri sonucu ortaya çıkan çatışma yapısı ile iş ortamında bireyin iş performansına etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında Ankara ilindeki özel eğitim kurumları inceleme altına alınmıştır. Araştırmada 120 eğitimci ve diğer çalışanlar olmak üzere belirlenen kişilere anket uygulanmıştır. Çalışmada “işin tanımlanması ve iş üzerindeki hakimiyeti, aile – iş çatışmasında öz yeterlik ölçeği, iş – aile çatışma ölçeği, aile tatmini ölçeği, iş performansı” ölçekleri ile kişilerden değerlendirmelerde bulunmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda, kişilerin gelir düzeylerinin iş – aile çatışmasına etkisinin olmadığı tespit edilmiştir fakat ücretteki düzey iş performansına büyük etki etmiştir. Çatışma faktöründe, eşin çalışması durumu, çalışma süresi önem arz etmemiştir. Öte yandan kişilerin gelirleri, unvan ve eğitim durumu önemli faktörler arasında yer almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatürdeki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.