Comparison of pulse shape discrimination capabilities of Hidex 300SL and Hidex Triathler


ÖZKALAYCİ F. , DeVol T. A. , AKBULUT ÖZEN S., ÇEVİK U. , ÇELİK A.

28th International Physics Congress, 6 - 09 Eylül 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri