21. Belirsizlik Ortamında Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Yaklaşımıyla Konumsal Modelleme, Bahar Yarıyılı Seminerleri. KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi


BAŞKENT E. Z.

Presentation, pp.45-51, 1997

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 1997
  • Page Numbers: pp.45-51