İki uzuvlu planar bir manipülatörün gerilme dağılımının ANSYS ile analizi


BULUT S., DANIŞMAZ M.

MakinaTek, cilt.2014, no.1, ss.30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2014 Konu: 11
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: MakinaTek
  • Sayfa Sayıları: ss.30

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, iki uzuvlu bir planar manipülatörün yük altındaki gerilme dağılımını sonlu elemanlar metodu ile analiz etmektir.  Sonlu elemanlar yöntemi analiz edilecek alanı sonlu sayıda küçük alan veya elemana bölme ve her bir elemanı sonlu sayıda parametere ile ifade etme esasına dayanır. Günümüzde sonlu elemanlar yönteminin tasarım aracı olarak kullanımı ANSYS gibi paket programlar yardımıyla daha kolay hale gelmiştir