Özgecilik Düzeyinin Müslüman Tüketici Davranışı Üzerine Etkisinde Yeşil Tüketimin Aracılık Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


ÖZTÜRK KÜÇÜK H., AYYILDIZ H.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.20, pp.383-403, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier