GSL VE DİĞER LİSE MEZUNLARININ LİSANS AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DERSLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI


AKSU C., KURTULDU M. K.

The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS, no.52, pp.15-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal)